Slideshow Video

VYBERTE SI ...

 • Poznávát
  • Hrady a zřiceniny
  • Zámky
  • Kostely (a sakrální stavby)
  • Muzea a galerie
  • Lidová architektura
  • Industriální
  • Rozhledny
  • Naučné stezky
  • Zoo
 • Relax a Sport
  • Lázně a wellness
  • Divadelní scény a kina
  • Aquaparky a koupaliště
  • S dětmi za zábavou
  • Sportoviště
  • Lezecké terény a stěny
  • Golf
  • Skiareály
 • Služby
  • Ubytování
  • Stravování
  • Minipivovary
  • Vinařství
  • Půjčovny
  • Doprava

Dolní Poohří

Krušné hory

České Švýcarsko

České středohoří

Způsob dopravy:

Zobrazit Vyčistit filtr

ÚSTECKÝ KRAJ SE RADUJE ZE ZÁPISU HORNICKÉ KULTURNÍ KRAJINY KRUŠNÉ HORY DO UNESCO

Autor:

Brana do Čech

Zápis „Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří“ na světový seznam UNESCO prošel několika fázemi a konečně bylo v Baku světovou komisí ICOMOS vyhlášen výsledek. Zápis byl proveden, a tak máme v Ústeckém kraji novou kulturní památku UNESCO.

 

 Na počátku roku 2018 byla poslána přihláška do Paříže do Centra světového dědictví, poté ICOMOS, tj. poradní orgán Světového výboru UNESCO, začal samotné posuzování. V celkovém návrhu je 85 komponent, které dokládají hodnotu krušnohorské hornické krajiny, tedy výjimečnou rozmanitost nerostných surovin, dlouhou hornickou historii a obrovské množství dochovaných montánních památek. Na saském území je jich 79 na území osmi hornických oblastí, které reprezentují šest historických rudních revírů tak, jak byly vymezeny v první polovině 19. století a dvě oblasti těžby černého uhlí a uranu ve 20. století. Komponenty na území České republiky naproti tomu zahrnují tři geograficky podstatně rozsáhlejší krajinné areály v místech významných rudních revírů a příslušná horní města (Hornická kulturní krajina Jáchymov, Hornická kulturní krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, Hornická kulturní krajina Krupka) a dále tři areály hornické infrastruktury, popř. hornické krajiny menšího plošného rozsahu (Rudá věž smrti u Ostrova, Hornická krajina Vrch Mědník a Areál vápenky v Háji u Loučné pod Klínovcem).  V Ústeckém kraji jde především o zápis Hornické kulturní krajiny Krupky, která má obrovský turistický potenciál.

 

Krajinná památková zóna Hornická kulturní krajina Krupka zahrnuje celou místní městskou památkovou zónu, Horní Krupku se starou hornickou stezkou a okolní historické důlní revíry, tj. Knötel se středověkým rýžovištěm, Steinknochen včetně štoly Starý Martin, Komáří hůrka s Velkou pinkou, Preisselberg s preisselberskou pinkou a I, II a III, Klösenberg a Günter. Všechny tyto památky byly zapsány na světový seznam kulturního dědictví UNESCO.

 

Především se jedná o prvořadou událost v novodobé historii města Krupka. Je to vskutku fenomenální úspěch, vždyť Krupka spolu s ostatními partnery na české i německé straně pro to udělala maximum.

 

Jedná se totiž o společnou německo-českou nominaci Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří, protože světově významné hornické památky se nacházejí na obou stranách Krušných hor. Nominaci formálně zastřešuje německá strana, ale je jasné, že spolupráce je nutná mezi všemi městy, obcemi a institucemi jak v Čechách, tak v Německu. Součástí české části nominace je celkem 6 hornických kulturních krajin, které se nacházejí ve východní i západní části Krušných hor. Další se pak nacházejí na německé straně. Tradice osmi set let hornictví se postarala o jedinečný vztah s přírodou, který měl za následek vznik kulturní krajiny univerzální hodnoty. Tato krajina je hodna titulu světového kulturního dědictví UNESCO a musí být zachována a dále rozvíjena.

 

Cesta k zápisu nebyla lehká, jednou byla vrácena k přepracování, především z důvodů nutnosti přepracování nominační dokumentace na německé straně, takže finální podání přihlášky bylo na začátku roku 2018. Krupku mezitím navštěvovali komisaři ICOMOS neohlášeně a v podstatě tajně, aby UNESCO mělo jistotu, že je o historické dědictví řádně postaráno nejenom v případě, kdy je ohlášená návštěva komisařů.

 

UNESCO nezasahuje do práva suverénních států, na jehož území se vybrané památky nacházejí. Všechna práva a povinnosti týkající se péče o nemovitosti a památky na území České republiky vycházejí z našeho českého právního systému. Je tedy třeba respektovat již nyní platné právní předpisy týkající se ochrany památek. Případný zápis na této věci nic nemění. Jde o to, aby o zapsané památky na seznam UNESCO bylo řádně pečováno a jejich současný stav nebyl zhoršován, ale naopak zlepšován. Cílem je totiž uchovat dědictví našich předků pro další generace.

 

„Zapsání na seznam UNESCO je především prestižní záležitostí, která přinese všestranný rozvoj města Krupka, nové finanční zdroje určené speciálně pro péči o památky na seznamu UNESCO a samozřejmě rozvoj cestovního ruchu, který pomůže rozšířit podnikatelské a pracovní příležitosti v tomto oboru“,: uvedl k této prestižní události náměstek hejtmana Ústeckého kraje Zdeněk Matouš.

Děčínský Sněžník

Pravčická brána

Hřensko

Chmelařské muzeum

Zima

Zámek Ploskovice

Litoměřice